29.12.07

The view from Castle Rock

# Te traag en te versnipperd gelezen en dat is jammer en onterecht, want dit is een prachtig boek. In wel en niet verwante kortverhalen vertelt Munro het verhaal van haar familie - van voorvaders en verre tantes tot haar ouders. Munro is zelf het vertrekpunt, zij vertelt, maar maar ze is niet het middelpunt.
# "Irlma doesn't care for the sight of people reading because it is not sociable and at the end of it what has been accomplished? She thinks people are better off playing cards, or making things. Men can do woodworking, women can quilt and hook rugs or crochet or do embroidery. There is always plenty to do." (p. 291)

Alice Munro The view from Castle Rock. Chatto and Windus, 2006.

Geen opmerkingen: