6.4.08

Het beest

In een roestig hok houdt Stephen een beest, maar dat beest wordt stilaan te groot en het hok te klein en te gammel. Vroeg of laat breekt het los.
Maar meer nog dan over het beest, gaat dit verhaal over Stephen zelf (17, kleine crimineel, mens met trauma's en zonder familie) en is het behalve spannend ook erg menselijk. Knap!

Ally Kennen Het beest. Gottmer, 2006.

Geen opmerkingen: